Nože
Pro kuchaře a řezníky
Nůžky
ostření nožů a nůžek
Úprava vlasů a srsti
Úparava vousů a chlupů
Potřeby pro domácnost

Obchodní podmínky

1. Veškeré objednávky jsou považovány za závazné. Zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že souhlasí s pravidly obchodu, s možnostmi platby, dodacími podmínkami, reklamačním řádem a seznámil se s ustanovením o ochraně osobních ůdajů.

2. Žádáme Vás, abyste ve svém zájmu uváděli přesné a pravdivé údaje do objednávkového formuláře. Každá objednávka je po odeslání potvrzena e-mailovou zprávou ve které máte poslední možnost zkontrolovat správnost vyplněných ůdajů. Pokud je v objednávce z nějakého důvodu chyba, neprodleně nás kontaktujte.

3. Pokud dojde mezi vyřízením a odesláním objednávky ke změně cen, platí vždy ceny uvedené v již uskutečněné objednávce.

4. Prodejce si vyhrazuje právo zákazníka telefonicky kontaktovat pro ověření nebo upřesnění objednávky, pokud např. jde o vyšší hodnotu objednávky, nějaké chybějící či nepřesné údaje atp.

3. Objednání zboží
Objednání zboží v systému Obchodu, stejně jako ostatní způsoby objednávky (telefonicky, e-mailem apod.) je považováno za závaznou objednávku. Závaznou objednávku nelze zrušit, Kupující však má právo na stornování objednávky, nebo, pokud již bylo zboží dodáno, může odmítnout jeho převzetí.

4. Storno objednávky
Storno objednávky musí kupující zaslat prodávajícímu pomocí volně formulovaného e-mailu s uvedením čísla objednávky, názvu a ceny zboží, a to nejpozději do okamžiku expedice daného zboží na adresu info@nozeinox.com . V případě předem zaslaného storna zůstává zboží z objednávky prodávajícímu, pokud se jedná o běžné zboží (nikoliv tedy o zakázkové zboží které si kupující objednal , např. dárkové kazety) nebude účtován žádný stornovací poplatek. V případě objednávky zakázkového zboží bude prodávající účtovat kupujícímu storno poplatek ve výši do 100% z celkové ceny objednávky.


Zaslání zboží mimo Českou republiku na Slovensko

Zboží zasíláme na dobírku službou PPL. Cena podle objednávky v Kč + 300 Kč - 550Kč ( náklady na dopravu podle velikosti a váhy zásilky - bude domluveno e-mailem) vám bude přepravcem při předání převedena podle aktuálního kurzu na Euro.

Dodací podmínky.

1. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce zboží . Zásilky jsou odesílány prostřednictvím zásilkové služby PPL.


2. U zboží oznečeného "skladem", je zboží expedováno max. do 7 pracovních dnů po obdržení objednávky.

3.U zboží označeného "na dotaz", je zboží expedováno většinou max. do 20 pracovních dnů po obdržení objednávky. O možnostech dodání budete informováni e-mailem.

4. Ke každé dodávce zboží bude přiložen daňový doklad který slouží současně jako dodací a záruční list.

5.V okamžiku předáni zásilky zásilkové službě budete informováni e-mailem o odeslání zboží.

Reklamační řád.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

Případné reklamace vyřídíme v souladu platnými právními předpisy (Občanský zákoník pro fyzické osoby, Obchodní zákoník pro právnické osoby).
Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není u výrobku uvedeno jinak.
Záruka se nevztahuje : na korozi , otupení a mechanické poškození. Po každém použití nůž opláchněte osušte , čepel a čep ( čep u zavíracích nožů ) promažte minerálním olejem. Nůž ( nůžky ) udržujte vždy suchý a čistý.
Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, pokud :

1. Výrobek byl poškozen při přepravě (Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce).
2. Výrobek byl poškozen neodbornou instalací nebo zacházením a obsluhou prováděnou v rozporu s uživatelskou příručkou (pokud u výrobku existuje).
3. Výrobek byl používán v podmínkách, které neodpovídaly parametrům a požadavkům uvedeným v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).
4. Výrobek byl poškozen působením živlů.
5. Výrobek byl poškozen nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).
6. Výrobek byl poškozen v důsledku zapojení do sítě, která neodpovídá příslušné ČSN.

Postup při reklamaci :

1. Informujte nás o reklamaci telefonicky nebo e-mailem.
2. Zboží zašlete jako doporučený balík na naši adresu.
3. Do zásilky uveďte důvod reklamace , kontaktní adresu,telefon a přiložte kopii daňového dokladu.
4. Při oprávněné reklamaci bude výrodek vyměněn nebo opraven a zaslán na adresu uvedenou u reklamace.
5. Závady nesplňující podmínky reklamace budou opraveny po dohodě s kupujícím na jeho náklady.

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od uplatnění

Odstoupení od smlouvy :

Od kupní smlouvy je možné odstoupit do 14 kalendářních dnů bez udání důvodu.
Lhůta 14 dnů začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží.
Končí-li lhůta o víkendu nebo ve svátek, jako poslední den lhůty je brán nejbližší následující pracovní den.
Odstoupení od kupní smlouvy musí být dodavateli doručeno nejpozději v poslední den 14denní lhůty. Nestačí jej v tento den pouze odeslat.
Zboží může být po dohodě vráceno i později.
Rozbalením ani použitím zboží nezaniká právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu.
Zboží nemusí být vráceno v originálním obalu, avšak dodavatel má právo na úhradu nákladů spojených s novým zabalením zboží.
Je možné vrátit i zboží použité, avšak dodavatel má opět právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Tyto náklady mohou dosáhnout i plné ceny zboží.
Zákazník obdrží zpět své peníze bankovním převodem nejpozději do 30 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy.

Pro rychlejší postup při reklamaci vyplňte reklamační list

Pro rychlejší postup při odstoupení od smlovy vyplňte tiskopis pro odstoupení od smlouvy